Rabu, 19 Juni 2019

 • UNIKOM
 • Kampus UNIKOM
 • Kuliah Online UNIKOM
 • Nilai Online UNIKOM
 • SIMEP UNIKOM
 • Pasca Sarjana UNIKOM
25 Oktober 2010 15:24:16

Pindah Jurusan

Pindah jurusan adalah pengalihan dari program studi semula ke program studi baru, baik yang berada dalam 1 fakultas maupun fakultas lain.

Ketentuan Pindah Jurusan:

 1. Telah menempuh studi sekurang-kurangnya 1 (satu) semester atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester.
 2. Nilai yang pernah diperoleh diperhitungkan pada Jurusan baru apabila ada kesetaraan mata kuliah.
 3. Permohonan Pindah jurusan atau program studi dilakukakn di Awal semester, bertepatan dengan saat Registrasi Ulang.
 4. Pengurusan pindah jurusan dapat dikuasakan.

Prosedur Pindah Jurusan:

 1. Mengajukan permohonan pindah jurusan kepada Ketua Jurusan yang ditandatangani oleh orang tua/wali dan mahasiswa yang bersangkutan di atas materai Rp. 6000,- dan di serahkan melalui Sekretariat jurusan yang bersangkutan (jurusan awal).
 2. Mahasiswa mengambil surat pengesahan atas surat permohonan yang diajukan di Sekretariat jurusan awal, yang telah ditandatangani oleh Ketua jurusan dan Dekan Fakultas semula.
 3. Apabila alih jurusan atau program studi di setujui oleh jurusan semula, selanjutnya surat tersebut di serahkan kepada jurusan atau program studi yang akan dituju melalui Sekretariat jurusan, untuk mendapat persetujuan dari Ketua jurusan dan Dekan Fakultas program studi baru.
 4. Surat yang telah disetujui oleh Ketua jurusan semula, Ketua jurusan yang dituju dan Dekan Fakultas masing-masing, di serahkan ke BAAK pusat untuk diproses lebih lanjut.
 5. Mahasiswa akan mendapatkan Kelas serta NIM (Nomor Induk Mahasiswa) yang baru.
 6. Melakukan perwalian di jurusan atau program studi baru.
 7. Melakukan Registrasi Ulang di jurusan atau program studi baru.
 8. Mahasiswa diharuskan untuk menperbaharui ATM dan Nomor rekening yang lama ke Bank BNI 46, setelah mendapat No Rekening baru dan kartu ATM baru agar melaporkan ke Bagian Keuangan untuk proses Auto debet.